Sandwichelement med polyuretan

Sandwichpaneler med polyuretan

Sandwichelement är i andra ord ett modernt material som används som en del av fasadväggar och tak. Sandwichpaneler används särskilt i byggandet av hallar, industrilokaler och offentliga byggnader, men ocks[ köpcentra, lagerlokaler, sporthallar och liknande. Utanför väggarna i höljesplattan används de också som skiljeväggar, samt väggar som uppbär en liten transportabel, behållarkonstruktionen för de kalla kulisserna och i jordbruksbyggnader. Den rika färgpaletten och varierad form av profilerna möjliggör förverkligandet av ett antal intressanta objekt. Sådana plattor kan monteras både vertikalt och horisontellt. Sandwichpaneler med en kärna av styvt polyuretanskum, jämfört med andra traditionella material, kännetecknas av en låg vikt, låg värmeledningsförmåga, obrännbarhet, goda akustiska egenskaper, enkel och lätt underhåll och estetik. Sandwichpaneler med polyuretan gjorda av de största producenterna kännetecknas av en hög kvalitet. De har bra värmeisolering (bäst bland alla skivor med andra kärnor), vilket bidrar till lägre driftskostnader. Bättre skydd mot brand på grund av den brandfarlighet. Det är också en miljövänlig lösning.

Related posts